Din viktigaste investering i livet börjar här!

Vår vision är att ingen ska behöva mista livet för att ambulansen inte hinner fram i tid. Detta försöker vi uppnå genom att sälja hjärtstartare, utbildningar samt systematiskt brandskyddsarbete(SBA), till privatpersoner såväl som till företag. 


 

Svenska Hjärtan AB i Linköping är specialister på hjärtstartare, hjärt-lungräddning, och systematiskt brandskyddsarbete(SBA). Vi ser det som vår uppgift att bidra till bättre överlevnadsstatistik vid olyckor i Sverige.

 

Varje år drabbas 10 000 människor av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Endast 11% överlever. Detta har dock förbättrats avsevärt sedan 1992, då endast 4,5% överlevde. Anledningen är fler defibrillatorer, samt bättre och fler utbildade människor i HLR. Hjälp oss förbättra statistiken ytterligare! Investera i trygghet för dig själv och dina medmänniskor!

En person med hjärtstopp som får en stöt av en defibrillator inom 3 min har 70-80% sannolikhet att överleva. Därefter sjunker sannolikheten drastiskt. Tänk därför på placeringen av din hjärtstartare, du vill ha en tillgänglig även hemifrån om olyckan skulle vara framme.

IMG_20210103_133251175.jpg
  • En hjärtstartare ska finnas på alla ytor och i alla lokaler där ett hjärtstopp kan förväntas ske inom 5 år, enligt Nationella HLR-rådet. 

  • Var man än befinner sig i offentlig miljö ska en hjärtstartare aldrig vara mer än 3 min bort.